De bästa lösningarna kräver grymma partners

Under alla de år som Cloud Nine funnits har en insikt vuxit fram - partners är viktiga och endast de bästa duger. Det gäller såväl plattformsleverantörer som specialister med olika kompletterande kompetenser.